Re: Χρυσά αὐγά ἀμαυρώνουν παρέλαση λόγῳ ἐθνικότητας σημαιοφόρου.
~~
Ἡ Σημαία ἔθνους δὲν εἶναι ψευδώνυμο, εἶναι Ἀπόσταγμα.

Αὔριο θὰ μοῦ ποῦν πὼς ἔπεσε ὁ κλῆρος σ' ἕναν κοντὸ καὶ χοντρὀ νὰ φυλάει τσολιὰς τὸ Μνημεῖο τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου
καὶ ψηφίστηκε Νόμος νὰ ἀκούγονται ἀμερικανικὰ τραγουδάκια, τὴν ὥρα τῆς Ἀλλαγῆς Φρουρᾶς, μὲ συνοδεία μαιριλυνμον-
ροϊανῆς τουρκάλας ὑπάρξεως...
...καὶ ἐγώ, ὁ Ἀλλοδαπ'-Ἕλλην (φτύνω τὸν κόρφο μου, βεβαίως, καὶ τὸν τάφο μου),
νὰ τὸ δεχτῶ καὶ νὰ τὸ χειροκροτήσω.
Ἔ, γιὰ νὰ μὴν χάσω τὴν ζωή μου καὶ ὀρφανέψει ὁ Γάτος μου, μᾶλλον θὰ τὸ ὑποστῶ κι' αὐτό.
Ἐξὸν καὶ ἄν πάω νὰ πολιτογραφηθῶ πολίτης ἄλλου κράτους, ὁπουδήποτε στὴν Γῆ, μακρυὰ ἀπὸ ἐδῶ ποὺ βρίσκομαι, ὅπου
γεννήθηκα, ὅπου ἀνασαίνω τὸν ἀέρα τοῦ τόπου μου καὶ ζυμώθηκε μὲ τὸ χῶμα ἡ σάρκα μου, κι' ἔφαγα τὰ νειᾶτα μου, ἔθα-
ψα τοὺς γονιούς μου, ἔκλαψα τοὺς ἔρωτές μου, δάκρυσα γιὰ ὅ,τι ἔχασα κι' ἀφήνω πίσω μου παιδιὰ κι' ἐγγόνια.

Zoom in (real dimensions: 650 x 488)Εικόνα

...χαῖρε, ὦ χαῖρε, Ἐλευθεριά!
* * *
Υ.Γ.
Δὲν φταῖνε οἱ ἀλλοδαποὶ μαθητὲς καὶ ἆλλοι, ὅταν Ἐμεῖς δὲν ξέρουμε ἤ δὲν θέλουμε νὰ διαχωρίσουμε ἕνα-δυὸ λεπτὰ ζητήμα-
τα, ποὺ μᾶς ἀφοροῦν ὅλους. Πρωτοποροῦμε(!;), Ἐμεῖς οἱ Ἴδιοι, στὴν πολτοποίηση τῶν πάντων καὶ τῆς ὑπόστασής μας, γιὰ
νὰ κάνουμε τοὺς καλούς στοὺς ἰσχυροὺς καὶ ἀφήνουμε ἤ προτρέπουμε ἄλλους, ἀνάξιους, νὰ κάνουν τοὺς κακοὺς στοὺς ἀδύ-
ναμους.
Ἐπεξεργαζόμαστε τὴν ἐπερχομένη σκλαβιά μας.


ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ έγραψε: Ὅταν πᾶς στὴν παρέλαση τοῦ ἔθνους σου, ἐννοεῖται πὼς θέλεις νὰ δεῖς ζωντανὸ τὸ ἔθνος σου.
Αύτὰ πρέπει νὰ τὰ λαμβάνουν ὑπ' ὄψιν τους οἱ ἴδιοι οἱ πληθυσμοὶ καὶ οἱ κυβερνήσεις καὶ ὄχι ἕνα
μέρος κατοίκων μὲ αὐθαιρεσίες καὶ τραμπουκισμούς.
Ἀλλὰ εἴπαμε: Ἀλλαδαπ'-Ἑλλάδα.
Ἐκεῖνο τὸ Ἀλλοδαπ' καὶ τί δὲν περιέχει: τουλάχιστον 45 λαοὺς ἔχω μετρήσει - καὶ σκασίλα τους
γιὰ τὴν Ἑλλάδα.
Καὶ τί δουλειὰ ἔχουν μὲ τὴν ἑλληνικὴ σημαία;
Ἐμένα, ἡ Γαλλία, ποὺ εἶμαι γαλλόφιλος καὶ ἔχω μεταφράσει δεκάδες Γάλλους Λογοτέχνες, θὰ
μὲ ἔβαζε ποτὲ σημαιοφόρο;
Ἡ Ἰταλία, ποὺ τὸ ἐπώνυμό μου εἶναι ἀμιγῶς ἰταλικό, καὶ ἔχω σόι στὴν Ἰταλία, θὰ μὲ ἔβαζε σημαι-
οφόρο;
Καλά, - κι' ἐγὼ θὰ πήγαινα ποτέ;

Πέρα γιὰ πέρα μεῖον [-].

ργισμένος ἔγραψε:
Στηριζε Συριζα ο ποιητης.
Τα συγκινονουντα δοχεια...
Κλινοσοφιστὴς ἔγραψε:

Ἔχεις διαβάσει στὰ σοβαρὰ ἔστω καὶ ἕνα μήνυμά μου γιὰ....γάτες;
Ἀνάγνωση ξέρεις;
Ταιριάζουν οἱ βλακεῖες, ποὺ λές, σὲ μένα;
====
Πατησιώτης ἔγραψε:
Ταιριάζουν σε οποιονδήποτε δυσανασχετεί για την παρουσία αλλοδαπών στην Ελλάδα και ταυτόχρονα ψηφίζει αριστερά.Η αριστερά είναι υπέρ της παραμονής των αλλοδαπών.

====

Κλινοσοφιστὴς ἔγραψε:
Πατησιώτη, εἶναι γνωστὸ πὼς ψηφίζω ΚΚΕ ἀλλὰ δὲν εἶμαι μέλος του καὶ σὲ πολλὰ ζη-
τήματα διαφωνῶ.
Ἐπίσης εἶναι γνωστὸ πὼς εἶμαι Ἕλληνας ἐκ πεποιθήσεως. Καὶ ἀπὸ Ἕλληνες γονεῖς.
Καὶ βλέπω ποιοί εἶναι φίλοι τῆς Ἑλλάδος καὶ ποιοί ὄχι.
Οἱ Ἀλλοδαπ-Ἕλληνες εἶστε ἐσεῖς, ποὺ ἀφήσατε τὴν Ἑλλάδα νὰ ρημάξει ἔτσι καὶ τὰ ρί-
χνετε στοὺς ἄλλους καὶ στοὺς ἀριστερούς. Καλά, εἴπαμε: ἀριστεροὶ δὲν ὑπάρχουν στὴν
Ἑλλάδα.

ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ έγραψε (παλαιότερα):
Ἀληθινοὶ κομουνιστὲς φοβᾶμαι πὼς δὲν ὑπάρχουν - στὴν Ἀλλοδαπ' -Ἑλλάδα προπαντός.
Ὅσο γιὰ χριστιανούς, ἄσε, σκοπεύω νὰ πάψω τὶς βλαστήμιες, - γέρος ἄνθρωπος τί γυ-
ρεύω πιά; Νὰ σᾶς μουντζώσω καὶ νὰ πεθάνω.


Δὲν ἔχει νόημα νὰ λὲς εἶμαι Ἕλληνας, Γάλλος, Ἰταλός, Γερμανός...
καὶ νὰ ἐμπιστεύεσαι τὴν σημαία σου σὲ τρίτους.
Οὔτε μασᾶμε τὸ παραμύθι πὼς μετέχουν τῆς ἑλληνικῆς Παιδείας. Μάθετε πρῶτα ἐσεῖς οἱ
...Ἕλληνες Γράμματα, τουλάχιστον, ἀφοῦ 14 χρόνια ὁπωσδήποτε πᾶτε σὲ Σχολεῖα καὶ ἔ-
χετε τὴν ἀξίωση νὰ σᾶς θεωροῦν μορφωμένους καὶ νὰ κάνουν τὶς "κατώτερες" δουλειὲς οἱ
ἀλλοδαποί, ποὺ τοὺς φέρνετε καὶ σᾶς κακοφαίνεται νὰ παίρνουν, ὅπως ἀξιώνει τὸ ΚΚΕ,
τὸν μισθὸ καὶ τὰ ἔνσημα ποὺ προβλέπει ὁ Νόμος.

Ὁ θεσμὸς τῆς ἀριστείας ἦταν ὅ,τι ἔπρεπε. Ἕνας ἄριστος μαθητὴς εἶναι ἀγωνιστὴς γιὰ τὴν
ἡλικία του, σὲ καιροὺς Εἰρήνης τουλάχιστον. Αὐτὸς μόνον δικαιοῦται νὰ μπεῖ σημαιοφόρος.
Τέλος, ὅποιος τὰ βάζει μαζύ μου, καλὰ θὰ κάνει:
νὰ μᾶς κοινοποιήσει τὸ ὄνομα καὶ ἐπώνυμό του.
Ὄχι νὰ γράφει ὡς κουκουλοφόρος τῆς Κατοχῆς, στιγματίζοντας ἄλλους καὶ δὴ τὸν μοναδι-
κὸ ποὺ γράφει ἐδῶ μέσα μὲ ἀνοιχτὰ χαρτιά, ἐμένα.
Ἰάνης Λὸ Σκόκκο.
====

Antares ἔγραψε:
Aν γίνονται κάθε χρόνο όλα αυτά τα καραγκιοζιλίκια να μην γίνονται μαθητικές παρελάσεις. Εφόσον διαλέξατε πολυπολιτισμικά σχολεία δεν βλέπω τον λόγο να γίνονται μαθητικές παρελάσεις. Δεν θέλω να περνάω την ψυχική οδύνη να τα βλέπω και να διαβάζω διαφόρους που συντηρούν το εμφυλιοπολεμικό κλίμα ακόμη και σήμερα. Έχουμε και μια αξιοπρέπεια, ελπίζω να είμαστε πολλοί. Ελπίζω επίσης να στείλουμε στο διάολο τα ανδρείκελα που έχουν κατσικωθεί δεκαετίες στην εξουσία (όποιας παράταξης και αν είναι) με μοναδικό σκοπό να καταστρέψουν την χώρα και τον λαό της. Παράπλευρο όφελος, φεύγουν πλούσιοι και με βαρβάτες συντάξεις.
Δεν έχω ζήσει αυτά που γιορτάζουμε. Από την ζωή που έζησα και ζω όμως, κατάλαβα ότι κάποια ερπετά μας έχουν πάρει την χώρα. Ας τα διώξουμε κλωτσηδόν.

Κλινοσοφιστὴς ἔγραψε:

Λογικά, στέκει ὅ,τι λές.
Ἀλλὰ τὀτε, μὲ τὸν πολυπολιτισμό, δὲν ὑπάρχει καὶ λόγος νὰ διαχωριζόμαστε σὲ ἔθνη(!).
Τώρα, τί σόι ἔθνος εἶναι ἡ Ἀλλοαδπ'-Ἑλλάδα, ἄσε. Βλέπω ἀστείρευτη γελοιότητα γύρω μας.
Προτιμῶ νὰ χαλαρώσω λίγο μὲ τὸν...γάτο μου.
Νὰ γιατί κλείνεται κανεὶς στὸν ἑαυτό του καὶ στὰ ὄνειρά του, παρὰ νὰ γίνει πιόνι τῶν καπή-
λων.

Προβολές: 58

Σχόλιο από τον/την Ιωαννης στις 31 Οκτώβριος 2017 στις 16:34

κάποιες δικές μου σκέψεις ,γι όλα αυτά ,τα πολύ

σημαντικά που έγραψες:

<Ἐπεξεργαζόμαστε τὴν ἐπερχομένη σκλαβιά μας.>

σε αυτό τουλάχιστον συμφωνούμε Ιάνη

αλλά και <στην ἀστείρευτη γελοιότητα γύρω μας>

 

για το προτιμώ να χαλαρώσω ως συμπέρασμα.. δέν ξέρω....

.....είναι μεγάλη κουβέντα

αλλως τε δέν είναι το ζητούμενο .. 

πολλοί απο εμάς όμως, δέν έχουμε ανάλογο άλλοθι  να επιδείξουμε

δέν δώσαμε αγώνες  ,όσους αναλογούσαν στη γενιά μας

για να έχουμε μία σαφή και βέβαιη εικόνα 

ωστε να αποστασιοποιηθούμε απο τα γενόμενα . 

Οσον αφορά τούς αφορισμούς περι δήθεν  νοθείας

των Ελληνικών σχολείων και εορτασμών

απο τους αλλοδαπούς ,εξαιρετικά τα θέματα

που βάζεις η μεταφέρεις,η αλήθεια μετρά μόνο και η αγάπη

για τις γενιές των Ελλήνων που αγωνίστηκαν και χάθηκαν

μόνον αυτή, ανεξαρτήτου χρώματος με μία μόνο συνισταμένη

στο όνομα  αυτής της σημαίας μόνον

πράγματα απλά , συγκεκριμένα και κατανοητά μπροστά

στην γενική θολούρα

ευχαριστώ για την σπουδαία καταγραφή

των προβληματισμών σου ,ως αφορμή 

για την συζήτηση μας

Σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος του Ποιητική γωνιά για να προσθέσετε σχόλια!

Γίνετε μέλος του Ποιητική γωνιά

Στατιστικά ιστοσελίδας


Βίντεο

Σήμα

Γίνεται φόρτωση...

Φόρουμ

Η..Οδύσσεια των εριφίων

Ξεκίνησε από τον/την Nefeli riga. Τελευταία απάντηση από τον/την Nefeli riga 11 Ιουν. 10 Απαντήσεις

Ευχες.!

Ξεκίνησε από τον/την Nefeli riga. Τελευταία απάντηση από τον/την Nefeli riga Απρ 15, 2020. 48 Απαντήσεις

Γεια σας!

Ξεκίνησε από τον/την Nefeli riga. Τελευταία απάντηση από τον/την Nefeli riga Απρ 4, 2020. 20 Απαντήσεις

Ανάλυση ποιήματος

Ξεκίνησε από τον/την Ianos89. Τελευταία απάντηση από τον/την Παντελής Απρ 4, 2020. 8 Απαντήσεις

© 2021   Created by Nikolakakos Georgios (spartinos).   Με την υποστήριξη του

Διακριτικά  |  Αναφορά προβλήματος  |  Όροι χρήσης

SEO Services