Πορνεία.
~
Νὰ σὲ ἐνισχύσουμε, Σοφοκλή, μιᾶς καὶ εἶσαι καινούργιος, μὲ ἑλληνικὸ ψευδώνυμο καί, κατὰ πῶς φαίνεται,
μὲ ἦθος.
Γύρω ἀπὸ τὸ σπίτι μου, - δικό μου εἶναι, δὲν γίνεται νὰ φύγω -, ὑπάρχουν κάμποσα, μὴν πῶ πολλὰ "σπίτια".
Τὸ πρῶτο σημαντικὸ ποὺ θέλω νὰ πῶ εἶναι ὅτι ἐξὸν ἀπὸ μιὰ πόρτα ἀνοιχτὴ καὶ ἕνα φῶς ὅλη μέρα ἀναμμένο,
δὲν βλέπεις καὶ δὲν ἀκοῦς τίποτα περίεργο. (Ἀπὸ τὸ μπαλκόνι μου - γωνιακὴ πολυκατοικία - δὲν βλέπω τίποτα, - εἶμαι στὴν ἄλλη πλευρά - ὑπάρχουν μόνον δέντρα, πολλὰ δέντρα καὶ οὐρανό...) Ὁπότε, δὲν βρίσκεις τὴν
παραμικρὴ σχέση μὲ τὴν Τρούμπα, ποὺ μιὰ φορά,  17 χρόνων, γνώρισα καὶ ποὺ δὲν ξεχνῶ πόσο κακὴ ἐντύπω-
ση μοῦ ἔκανε. Πρόσεξε: δὲν εἶμαι ἠθικόληπτος. Ἀνηθικολόγος ἔγινα κι' ἐγὼ μὲ τὸν Ἀντρὲ Ζίντ. Ἡ ἠθικὴ τοῦ
Φόρουμ.γκρ ὁλόκληρου, ἀπ' ἄκρη σ' ἄκρη, δὲν μὲ ἐνδιαφέρει. Εἶναι ἀπολύτως ἄνανδρη καὶ χυδαία καὶ ἀνώνυ-
μη (τὸ χειρότερο ὅλων). Χέζονται ἐπάνω τους μὴ μαθευτεῖ τὸ ὄνομά τους.

Προσωπικῶς ἡ πορνεία δὲν μὲ ἐνδιαφέρει καί, ἄν θέλεις, τὴν μισῶ, τουλάχιστον δὲν θὰ τὴν ἐξασκοῦσα, οὔτε
ὡς ἄντρας ποὺ εἶμαι (πιὸ πολλὲς εἶναι οἱ κρυφὲς ἀρσενικὲς πόρνες ἀπὸ τὶς θηλυκές, κρυφὲς καὶ φανερές), οὔτὲ σὰν γυναίκα, ἄν ἤμουνα. Ἴσως, νὰ τὸ ἐπισημάνω αὐτό, ἄν ἤμουν γυναίκα-πόρνη νὰ εὕρισκαν τὸν μπελά τους
γιὰ τὰ καλὰ οἱ ἄντρακλες, οἱ μάγκες,...οἱ ὅσοι Ἑλληναράδες τοῦ κώλου.

.Ἔχω μιλήσει μὲ πόρνες-ἐπαγγελματίες καὶ μὲ ἐκτίμησαν ὅπως τὶς ἐκτίμησα. Δὲν εἶχα ποτὲ καμία σχέση μαζύ
τους, οὔτε γιὰ πέντε λεπτὰ τῆς ὥρας. Οἱ ἐπαγγελματίες ἔχουν κατὰ κανόνα μπέσα. Καὶ καταλαβαίνουν ἀμέσως
τὸ γνήσιο καὶ εἰλικρινές.
Νὰ φοβᾶσαι τὶς "κυρίες", ποὺ εἶναι καθὼς πρέπει, ἀλλὰ κατὰ βάθος πόρνες τοῦ κερατᾶ, στὴν ψυχὴ καὶ στὸ σῶμα.
Τέτοιες, συνάντησα πολλὲς στὸ θέατρο καὶ θέλανε νὰ μοῦ κάνουν τὴν ζωὴ μαρτύριο ἐπειδὴ δὲν εἶμαι πουτανιάρης. Ἀλλὰ καὶ ἆντρες, ἀρχιπουστάρες, εἶχα ν' ἀντιμετωπίσω, ἐπειδὴ δὲν τὸ παίζω ἀντράκι καὶ δὲν μασάω.

Πρόσεξε, ἐπειδὴ εἶσαι καινούργιος καὶ μπορεῖ νὰ μὴν ξέρεις: εἶμαι ὁ πρῶτος, στὸ Φόρουμ.γκρ., ποὺ συμπαραστέκομαι στοὺς ὁμοφυλόφιλους καὶ στὶς ἆλλες ἐρωτικὲς "παρεκκλίσεις" (ἀποκλείοντας τὶς διαστροφές).
Οἱ Κλινοσοφιστεῖες ἔτσι ξεκίνησαν, ἀλλοῦ, ὑποστηρίζοντας τὸν ἐρωτικὸ προσανατολισμὸ ποὺ δὲν ὑποτάσσεται
σὲ χαζοὺς καὶ ἐγκληματικοὺς κανόνες, τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Γειτωνιᾶς, τοῦ κάθε Στερημένου Σεξουαλικά.

* Ἕνας Κανόνας ὑπάρχει: ἡ φύση μας.
* Καὶ μιὰ ἠθικὴ ὑποχρέωση: νὰ σεβόμαστε αὐτὸν/αὐτὴν ποὺ μοιράζεται μαζύ μας τὴν ἐρωτικὴ χαρά,
~ εἴτε εἶναι διεξοδικὴ (μιὰ κι' ἔξω),
~ εἴτε τῆς ἀγάπης (μὲ μάταιους κι' ὡραίους ὅρκους γιὰ ὅλη μας τὴν ζωή).

Zoom in (real dimensions: 300 x 332)Εικόνα
Δὲν συνιστῶ τὴν ἱκανοποίηση μετὰ πληρωμῆς ἀλλά, ἄν εἶναι ἀνάγκη, ναί, θὰ γίνει κι' ἔτσι.
Μακάρι νὰ ὑπῆρχαν καὶ μπορντέλα γιὰ γυναῖκες ποὺ χρειάζονται ἄντρα.
Αὐτὲς οἱ γυναῖκες, οἱ ἐπαγγελματίες πόρνες, εἶναι, θἄλεγα, ἡρωικές, ὅσο κι' ἄν δὲν μὲ ἐξυπηρετεῖ ὁ ἡρωισμός
τους. (Δὲν εἶμαι ἐγὼ μόνον στὸν κόσμο, οὔτε οἱ ἐλάχιστοι ὅμοιοί μου, δηλαδὴ ποὺ θέλουμε ἀληθινὴ ἕλξη). Ἐξυπηρετοῦν Ἐκατομμύρια ἄλλους. Καὶ βέβαια πρέπει, αὐτές, νὰ πληρώνονται γι' αὐτό, διότι δὲν πραγματοποιοῦν τὶς ἐπιθυμίες τους, ἀλλὰ τὶς ὀρέξεις καὶ τ' ἀπωθημένα τῶν πελατῶν, πού, ἀμέτρητες φορές, εἶναι καὶ ἀκατανόμαστες καὶ ἀναπάντεχες. Θὲς ἕνα παράδειγμα; Δὲν ὑπάρχει μπορντέλο ποὺ νὰ μὴ διαθέτει δονητὲς γιὰ τοὺς πελᾶτες - ὅλοι αὐτοὶ σὲ γυναῖκες πᾶνε, ὅπως ξέρεις, μὲ μπαταρία στὸν πωπό.
Δὲν θέλω νὰ πῶ ἆλλα πολλά.
Νὰ ἐπαναλάβω μόνον ὅτι σιχαίνομαι καὶ δὲν συγχωρῶ μονάχα τὴν κεκαλυμμένη πορνεία τῶν ἀδηλώτων ἀνδρῶν
καὶ γυναικῶν, ποὺ εἶναι πολλαπλασίως περισσότεροι καὶ περισσότερες τῶν ἐπαγγελματιῶν. Οἰκογενειᾶρχες καὶ
νοικοκυρές, αὐστηρῶν, αὐστηροτάτων ἀρχῶν μάλιστα, συχνάκις ἐξασκοῦντες ἐπαγγέλματα κύρους: δικαστές,
παππάδες, στρατιωτικοὶ,...
...καὶ τὰ λοιπά, καὶ τὰ λοιπά,
κι' ὁ Κλινὸ στὶς γάτες του μαθαίνει γαλλικά!...

Προβολές: 45

Σχόλιο από τον/την Παντελής στις 23 Αύγουστος 2016 στις 12:24

αξίζουνε πολύ περισσότερο από κάποιους δήθεν κύριους και κυρίες.

καλή σου ημέρα ολόψυχα!!!

Σχόλιο από τον/την Ἰάνης Λὸ Σκόκκο στις 24 Αύγουστος 2016 στις 7:53

Σὲ ἀντιχαιρετῶ, Παντελῆ. Νά 'σαι καλά.

Σχόλιο από τον/την Nefeli riga στις 24 Αύγουστος 2016 στις 15:31

Τα έγραψες καθαρά και ξάστερα.. ετσι είναι.!
Διάβαζα το κείμενό σου και το ευχαριστιόμουν.
Εγώ, ενω ετσι σκεφτομαι, δεν θα μπορουσα,, το λεω.
Όχι από τίποτε άλλο, <σεμνότυφη δεν είμαι> αλλά δεν τα θα κατάφερνα
Παρόμοια κείμενα θέλουν προσοχη.
!!!!!!!!

Σχόλιο από τον/την Ἰάνης Λὸ Σκόκκο στις 25 Αύγουστος 2016 στις 7:18

Ὅταν πρὶν...10 χρόνια μοῦ πρότειναν νὰ γράφω κείμενα ἐρωτικοῦ προσανατολισμοῦ, πῆρα μιὰν γενναία ἀπόφαση: ὅτι θὰ ὑπερπολλαπλασιασθοῦν οἱ ἐχθροί μου κι' ἐγὼ θὰ πρέπει νὰ στέκομαι ὀρθός καὶ ἀκλόνητος. Μὲ ἀμέτρητες συνέπειες "κακές"  γιὰ μένα. Τελικά, προτιμῶ ἔτσι. Καλὰ ἔκανα,  Nefeli riga.

Σχόλιο από τον/την Ἰάνης Λὸ Σκόκκο στις 25 Αύγουστος 2016 στις 7:26

Δὲν θὰ τὸ παραλείψω: μὲ ἐνοχλοῦν ἀφάνταστα οἱ ἀνορθογραφίες καὶ τὰ ἄτονα κείμενα. Ὁ πρῶτος ἐχθρός μου εἶναι.

Σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος του Ποιητική γωνιά για να προσθέσετε σχόλια!

Γίνετε μέλος του Ποιητική γωνιά

Στατιστικά ιστοσελίδας


Βίντεο

Σήμα

Γίνεται φόρτωση...

Φόρουμ

Η..Οδύσσεια των εριφίων

Ξεκίνησε από τον/την Nefeli riga. Τελευταία απάντηση από τον/την Nefeli riga 11 Ιουν. 10 Απαντήσεις

Ευχες.!

Ξεκίνησε από τον/την Nefeli riga. Τελευταία απάντηση από τον/την Nefeli riga Απρ 15, 2020. 48 Απαντήσεις

Γεια σας!

Ξεκίνησε από τον/την Nefeli riga. Τελευταία απάντηση από τον/την Nefeli riga Απρ 4, 2020. 20 Απαντήσεις

Ανάλυση ποιήματος

Ξεκίνησε από τον/την Ianos89. Τελευταία απάντηση από τον/την Παντελής Απρ 4, 2020. 8 Απαντήσεις

© 2021   Created by Nikolakakos Georgios (spartinos).   Με την υποστήριξη του

Διακριτικά  |  Αναφορά προβλήματος  |  Όροι χρήσης

SEO Services