~ Ὅλες οἱ φυλὲς εὐπρόσδεκτες ἤ Ἡ Ἑλλάδα ἀναδεικνύει τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο τῆς Εὐρώπης.

Ἡ Ἑλλάδα ἀναδεικνύει τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο τῆς Εὐρώπης.
~~
Φτάσαμε καὶ σ' αὐτό: Ὕμνος στὴν Ἑλλάδα!
Καὶ ποῦ εἶσαι ἀκόμα!...
Ἄς φορέσουμε καὶ μπούρκα, μὴν ματιάσουν τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπό μας.
Φτού!... Καὶ πάλι: "Φτού!... Στὰ ὅρη καὶ στὰ βουνά, τὸ μάτι τὸ κακό".
~
Λέει: ἡ Ἑλλάδα ἀναδεικνύει τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο τῆς Εὐρώπης.
Ξεροβήχουμε ἕξη-ἑφτὰ φορές. Κοιτάζουμε ὁλόγυρα μήπως καὶ μυριστοῦμε ἀπὸ ποῦ θὰ ἐκσφενδονιστοῦν οἱ τομάτες,
ἀπὸ ποῦ τ' αὐγά ἤ δὲν ξέρω τί ἆλλο: καὶ πλαστικὰ μπουκαλάκια μὲ νερὸ ἤ κάτουρα.
.Ὅμως ἄς ξεδιαλύνομε τί ἐννοοῦμε λέγοντας " Ἑλλάδα":
* ὑπάρχει ὁ κοσμάκης μὲ τὶς εὐαισθησίες του, τὴν περίσσια ἀφέλειά του νὰ ἀγαπᾶ καὶ νὰ συνδράμει - θὰ τοῦ βάζαμε
βαθμὸ: λίαν καλῶς, γιατί, ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε, ἡ δυστυχία εἶναι δυστυχία καὶ καλὸ εἶναι νὰ τὴν ξορκίζουμε (κι'
ἄς μὴ πιστεύουμε σὲ ξόρκια) μὲ ἀλληλεγγύη. Σίγουρα: ὅ,τι ἐδωσες, θὰ λάβεις. Ἀπὸ ποῦ; Ἔχει σημασία; Ὡραῖα, δὲν
ξέρω ἀπὸ ποῦ, ὅπως ποτὲ κανεὶς δὲν ξέρει κι' οὔτε θὰ μάθει ἐκ τῶν προτέρων. Τὸ μόνο ποὺ ἀπαιτεῖται: εἶναι νὰ μὴν
τὸ κάνεις μὲ προϋπολογισμό, σὰν κατάθεση καλωσύνης ποὺ θὰ λάβει τόκους. Νὰ τὸ πράξεις μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ σὲ
ὁδηγεῖ τὸ δαιμόνιο τῆς Ἀνθρωπιᾶς (ἀναπόδεικτο). Ἕνα μέρος Ἑλλάδας (ὄχι ἀποκλειστικὰ δικό της, ἀφοῦ ὅλοι οἱ λαοὶ
διαθέτουν κάτι ἀνάλογο) εἶναι αὐτὸ ἀκριβῶς.
* ὑπάρχει ἡ Ἑλλάδα τῆς χυδαίας κι' ἄπληστης ἐκμετάλλευσης, π.χ. οἱ πλουσιοπληρωμένοι διακινητές πληθυσμῶν, οἱ
ἐργοδότες ποὺ θὰ "λυπηθοῦν" καὶ θὰ "προσλάβουν" δυστυχεῖς πρόσφυγες, γιὰ ἕνα κυριολεκτικὰ κομμάτι ψωμί, για-
τί, ἄν προσλάβουν Ἕλληνα, ὁ βρωμιάρης ὁ πούστης θὰ θέλει καὶ βούτυρο ἐπάνω, μὴν πῶ καὶ χαρτοπετσέτα καὶ ΙΚΑ
δώδεκα μηνῶν καὶ ὄχι μόνον 5, καὶ δήλωση στὴν Ἐφορία. Εἶναι, μὴν ξεχνᾶμε, καὶ οἱ σπιτονοικοκύρηδες, ποὺ θὰ ἐνοι-
κιάσουν τὰ "αἱματοχτισμένα" σπιτάκια τους ὅσο πιὸ "ὀρθοδοξοχριστιανικὰ" μποροῦν: ἀδήλωτα μέν, νὰ πληρώνουν ὅ-
μως οἱ ἀλλοδαποί νοικάρηδες, στὸ ὄνομα τοῦ ἰδιοκτήτου, τοὺς φόρους, ἔτσι ποὺ τὸ σπίτι νὰ μοιάζει ἀνοίκιαστο (κόλ-
πα γιὰ παροχὴ νεροῦ καὶ φωτός, δόξα τῷ θεῷ ὑπάρχουν...)
Κι' αὐτοί, καὶ ἆλλοι ὁμοιοσκεπτόμενοι, Ἑλλάδα εἶναι, καὶ καθόλου εὐκαταφρόνητοι σὲ ἀριθμό.Ἔχοντες δὲ αὐτὸ τὸ κά-
τι τὸ κτητικό, στὸ δυναμικό τους, θεωροῦν ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους (ὁμοίους) ἱκανοὺς ἐξουσιαστὲς καὶ κάπως θεούς. Ἔχουν γροθιὰ στὸ τραπέζι. Κύρος. Ἀκόμη καὶ γιὰ πορνεῖες μὲ ἀρσενικὰ καὶ θηλυκά.
* ἄς βάλουμε καὶ μία τρίτη κατηγορία ἀνθρώπων ποὺ ἀποτελοῦν τὸ τί ἐννοοοῦμε λέγοντας Ἑλλάδα.
Χρειάζεται προσοχὴ στὸ πῶς θὰ διατυπώσουμε τὴν ἐπίσημη αὐτὴ σύσταση προσώπων μὲ ἐξουσία. Ἡ παραμικρὰ παρε-
ξήγησις μπορεῖ νὰ μᾶς στοιχίσει ἀκόμα καὶ δὲν ξέρω τί! (Τὴ ζωή μας ἤ ἕνα ἰσόβιο πρόστιμο καὶ μιὰν ἐφ' ὅρου ζωῆς ἀτίμωση). Νὰ μᾶς εὕρει, ἄς ποῦμε, κάποια ἀδέσποτη, ἀνεξέλεγκτη καὶ ἐσαεὶ ἀδιευκρίνιστη, πὲς καὶ ἀτιμώρητη, μοιραία σφαλιάρα (ναί, ἄς τὴν ποῦμε ἐπιεικῶς ἔτσι) γιὰ τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου, τὴν ὁποία νομίζουμε ὅτι δικαιούμεθα ἐφ' ὅσον κατεκτήθη!
Τὸ...ριψοκινδυνεύουμε; Κυβέρνηση καὶ Ἀντιπολίτευση. Πᾶς μὲ τὴν μιά; Θὰ τὸ βρεῖς ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἄν δὲν μετανοήσεις
νὰ τὴν ψηφίσεις προσεχῶς.
Τὸ ψέμα τὄχουν στὰ χείλη καὶ κάνουν ψεματόφουσκες.
Αὐτό, ποὺ λένε, εἶναι τὸ ἀντιστρόφως ἀνάλογο μὲ ἐκεῖνο ποὺ ἐννοοῦν καὶ ἄσχετο (ὅσο δὲν βάζει οὔτε κἄν ὁ νοῦς ἀκόμη καὶ φιλοσοφημένου ἀνθρώπου) μ' ἐκεῖνο ποὺ δουλοπρεπῶς (πρὸς ξένους) θὰ πράξουν. Περὶ τοῦ δουλοπρεπῶς πρακτέου, μὴν ἀμφιβάλει κανείς. Πεποίθηση ποὺ τὴν ἐγγυᾶται τὸ Χρῆμα καὶ ἡ Μωροφιλοδοξία.
Λέω, ἐδῶ νὰ βάλουμε καὶ μίαν ἐξαίρεση μὲ τὄνομά της: Ἐλευθέριος Βενιζέλος. Ἐξαιρεσοῦλες ὑπῆρξαν κι' ἆλλες.

Λοιπόν, ἐλἐγθη: ἡ Ἑλλάδα ἀναδεικνύει τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο τῆς Εὐρώπης.
Ναί, ἀπὸ ποιούς καὶ πρὸς ποιούς; Καὶ ποιός κρίνει; Καὶ ποιός πιστεύει ἤ πείθεται;
Ξεπουλιέται ὁλόκληρος ἕνας τόπος (μὲ τὰ ἔμψυχα καὶ τὰ ἄψυχά του) κι' αὐτὸ λέγεται..."ἀνθρώπινο πρόσωπο";
Μἠπως κάνουμε λάθος ποὺ προσπαθοῦμε - ἀκόμα - νὰ συνεννοηθοῦμε (μὴν ξεράσω) στὰ ἑλληνικά;
Ξέρουμε τί λέμε; Ἀνοίγουμε πρὶν κἅνα Λεξικό;
Μήπως νὰ τὰ ποῦμε ἀγγλιστί, ποὖναι καὶ στὸ αἷμα μας καὶ στὴν παράδοσή μας (ἄν κι' ἐγὼ προσωπικῶς πρὸς τουρκι-
στὶ μᾶς βλέπω δέκα φορὲς νὰ μπαλαντσάρουμε περισσότερο), ἀγγλιστί, λέω, ἐφ' ὅσσον ἡ Ἑλλὰς πέθανε;
Μετ' ἀπορίας βιώνων,
.Ἰάνης Λὸ Σκόκκο.

Zoom in (real dimensions: 498 x 198)Εικόνα * στερόΓατο.

Κανεὶς δὲν σκέφτεται τοὺς συνωστισμοὺς ποὺ ἡ Τουρκία σκοπίμως διευρύνει πρὸς Ἑλλάδα, ἀπὸ τὸ 1922 (ἐκεῖνοι ἦταν Ἕλληνες ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων καὶ μέγιστοι ἀπὸ κάθε ἄποψη, οἱ ὁποῖοι ἀναγκάστηκαν νὰ στριμωχθοῦν στὴν κυρίως τωρινὴ πατρίδα τους, τὴν ὁποία ἐξύψωσαν μὲ τὸν πολιτισμό τους ὅσο δὲν τὸ περίμενε οὐδείς)· κανεὶς δὲν σκέφτεται
τὸ τεῖχος τῆς Κύπρου, ἕνα παγκοσμίως μοναδικὸ τερατούργημα, καμάρι κι' αὐτὸ τῆς Τουρκίας, σὲ συνεργασία μὲ Ἕλληνες χουντικοὺς (ὄχι μόνον "πολιτικούς"), ποὺ ζοῦν ἀκόμη ἀνάμεσά μας, κανεὶς δὲν σκέφτεται τὴν ἀγαστὴ συνεννόηση
Τουρκίας-Σκοπίων (ὅπως μόνον ἐμεῖς στὴν Ὑφήλιο τὰ ἀποκαλοῦμε, ἔτσι, γιὰ νὰ κοροϊδέψουμε καὶ τὴν ἀποθνήσκουσα γενιά μας, ὁπότε πλέον γιὰ τοὺς ἀνιστόρητους ἀλλοδαπ'-ἕλληνες αὐτὰ θἆναι στοὺς "ἰθαγενεῖς λαοὺς" ἄγνωστα κι' ἀδιάφορα, (μὴν πῶ καὶ ἐνοχλητικά) κι' ὅλα πιὰ τότε νὰ πάρουν ἐλευθέρως τὸν δρόμο τῆς συρρίκνωσης τῆς Ἑλλάδος) ....
Κανεὶς δὲν σκέφτεται ὅτι ὅλα αὐτὰ δὲν συνιστοῦν, δὲν φτιάχουν Πρόσωπο (σιγὰ τὴ μούρη!) ἀλλὰ γηρασμένον, μαραμέ-
νον, βλογιοκομμένον πωπό φθισικῆς μαϊμοῦς.

Προβολές: 50

Σχόλιο από τον/την Nikolakakos Georgios (spartinos) στις 9 Μάρτιος 2016 στις 9:30

Ξεπουλιέται ὁλόκληρος ἕνας τόπος (μὲ τὰ ἔμψυχα καὶ τὰ ἄψυχά του) κι' αὐτὸ λέγεται..."ἀνθρώπινο πρόσωπο";

Εδω τα ειπες ολα!!!Μπραβο και παλι μπραβο!!!

Σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος του Ποιητική γωνιά για να προσθέσετε σχόλια!

Γίνετε μέλος του Ποιητική γωνιά

Στατιστικά ιστοσελίδας


Βίντεο

Σήμα

Γίνεται φόρτωση...

Φόρουμ

Η..Οδύσσεια των εριφίων

Ξεκίνησε από τον/την Nefeli riga. Τελευταία απάντηση από τον/την Nefeli riga 11 Ιουν. 10 Απαντήσεις

Ευχες.!

Ξεκίνησε από τον/την Nefeli riga. Τελευταία απάντηση από τον/την Nefeli riga Απρ 15, 2020. 48 Απαντήσεις

Γεια σας!

Ξεκίνησε από τον/την Nefeli riga. Τελευταία απάντηση από τον/την Nefeli riga Απρ 4, 2020. 20 Απαντήσεις

Ανάλυση ποιήματος

Ξεκίνησε από τον/την Ianos89. Τελευταία απάντηση από τον/την Παντελής Απρ 4, 2020. 8 Απαντήσεις

© 2021   Created by Nikolakakos Georgios (spartinos).   Με την υποστήριξη του

Διακριτικά  |  Αναφορά προβλήματος  |  Όροι χρήσης

SEO Services