Τα βίντεο του/της Δημήτρης Κυτίδης (Ποιητική γωνιά) - Ποιητική γωνιά 2023-06-09T15:34:33Z http://spartinos.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=686d29e85bad41259ed3499aac999508&rss=yes&xn_auth=no tag:spartinos.ning.com,2023-01-08:2305295:Video:726669 2023-01-08T18:30:28.566Z Δημήτρης Κυτίδης http://spartinos.ning.com/profile/DemhetresKythides <a href="http://spartinos.ning.com/video/2305295:Video:726669"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/10927547853?profile=RESIZE_710x&amp;ss=00%3A00%3A01.000&amp;width=0&amp;height=0" width="0" height="0" alt="Μικρογραφία" /><br /> </a> <a href="http://spartinos.ning.com/video/2305295:Video:726669"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/10927547853?profile=RESIZE_710x&amp;ss=00%3A00%3A01.000&amp;width=0&amp;height=0" width="0" height="0" alt="Μικρογραφία" /><br /> </a> tag:spartinos.ning.com,2023-01-08:2305295:Video:726665 2023-01-08T18:24:16.314Z Δημήτρης Κυτίδης http://spartinos.ning.com/profile/DemhetresKythides <a href="http://spartinos.ning.com/video/2305295:Video:726665"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/10927545288?profile=RESIZE_710x&amp;ss=00%3A00%3A01.000&amp;width=240&amp;height=134" width="240" height="134" alt="Μικρογραφία" /><br /> </a> <a href="http://spartinos.ning.com/video/2305295:Video:726665"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/10927545288?profile=RESIZE_710x&amp;ss=00%3A00%3A01.000&amp;width=240&amp;height=134" width="240" height="134" alt="Μικρογραφία" /><br /> </a> Αbstract Feelings tag:spartinos.ning.com,2022-06-27:2305295:Video:670197 2022-06-27T23:40:11.841Z Δημήτρης Κυτίδης http://spartinos.ning.com/profile/DemhetresKythides <a href="http://spartinos.ning.com/video/bstract-feelings"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/10599899297?profile=RESIZE_710x&amp;ss=00%3A00%3A01.000&amp;width=240&amp;height=134" width="240" height="134" alt="Μικρογραφία" /><br /> </a> <a href="http://spartinos.ning.com/video/bstract-feelings"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/10599899297?profile=RESIZE_710x&amp;ss=00%3A00%3A01.000&amp;width=240&amp;height=134" width="240" height="134" alt="Μικρογραφία" /><br /> </a> The Open Road tag:spartinos.ning.com,2022-02-18:2305295:Video:667813 2022-02-18T01:26:10.079Z Δημήτρης Κυτίδης http://spartinos.ning.com/profile/DemhetresKythides <a href="http://spartinos.ning.com/video/the-open-road"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/10117607669?profile=RESIZE_710x&amp;ss=00%3A00%3A01.000&amp;width=0&amp;height=0" width="0" height="0" alt="Μικρογραφία" /><br /> </a><br />soundcloud.com/dimitrismuzic<br /> <br /> <a href="https://www.youtube.com/c/TracksAndMixes/videos">https://www.youtube.com/c/TracksAndMixes/videos</a> <a href="http://spartinos.ning.com/video/the-open-road"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/10117607669?profile=RESIZE_710x&amp;ss=00%3A00%3A01.000&amp;width=0&amp;height=0" width="0" height="0" alt="Μικρογραφία" /><br /> </a><br />soundcloud.com/dimitrismuzic<br /> <br /> <a href="https://www.youtube.com/c/TracksAndMixes/videos">https://www.youtube.com/c/TracksAndMixes/videos</a> Electric Feeling Part 2 tag:spartinos.ning.com,2022-02-16:2305295:Video:667668 2022-02-16T15:12:50.874Z Δημήτρης Κυτίδης http://spartinos.ning.com/profile/DemhetresKythides <a href="http://spartinos.ning.com/video/electric-feeling-part-2"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/10111609269?profile=RESIZE_710x&amp;ss=00%3A00%3A01.000&amp;width=240&amp;height=134" width="240" height="134" alt="Μικρογραφία" /><br /> </a><br />soundcloud.com/dimitrismuzic<br /> <br /> <a href="https://www.youtube.com/c/TracksAndMixes/videos">https://www.youtube.com/c/TracksAndMixes/videos</a> <a href="http://spartinos.ning.com/video/electric-feeling-part-2"><br /> <img src="http://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/10111609269?profile=RESIZE_710x&amp;ss=00%3A00%3A01.000&amp;width=240&amp;height=134" width="240" height="134" alt="Μικρογραφία" /><br /> </a><br />soundcloud.com/dimitrismuzic<br /> <br /> <a href="https://www.youtube.com/c/TracksAndMixes/videos">https://www.youtube.com/c/TracksAndMixes/videos</a>