Δημοφιλέστερες καταχωρίσεις ιστολογίου 2017-06-24T00:00:00+00:00 Nikolakakos Georgios (spartinos) http://spartinos.ning.com/leaderboards/blogposts/month?feed=yes&xn_auth=no&n=20&images=yes&imageMaxSize=240 1. Να πιούν από το ολόφωτο το βλέμμα σου και πάλι tag:spartinos.ning.com,2017-06-24:2305295:BlogPost:530553 2017-06-24T00:00:00+00:00 ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΜΠΙΔΑΡΑΣ <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A530553"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/LuCZ*mmXcMHsJFu8T-dxCyr3PsqmrWNR5Nx77tnwoKe8aXs12RxbjySk08iIZ8RbbPWwI3yhjX0EAuo*FmTste42sMH2-4JU/thumbnailCAITFK3C.jpg?width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/PETROSLEMPIDARAS">&Pi;&Epsilon;&Tau;&Rho;&Omicron;&Sigma; &Lambda;&Epsilon;&Mu;&Pi;&Iota;&Delta;&Alpha;&Rho;&Alpha;&Sigma;</a> στις 7 &Iota;&omicron;ύ&nu;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 2. ΛΥΠΑΜΑΙ ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ<br> tag:spartinos.ning.com,2017-06-23:2305295:BlogPost:529993 2017-06-23T23:59:59+00:00 Δημήτριος Γκόγκας <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A529993"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/4NHhjdQBWB7CIzUZjBPY82Ul8JpcGwtJYMJ7L2Sgj35CCUcmJ-i8TXEUVNiZAkmy2wXn5mJzgAicCgUeJ4vnUh*Z9V6Cttvp/1034106644.jpeg?xgip=0%3A9%3A280%3A280%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/DemhetriosVenhetesGkhogka">&Delta;&eta;&mu;ή&tau;&rho;&iota;&omicron;&sigmaf; &Gamma;&kappa;ό&gamma;&kappa;&alpha;&sigmaf;</a> στις 5 &Iota;&omicron;ύ&nu;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 3. Αναμονή.. tag:spartinos.ning.com,2017-06-23:2305295:BlogPost:530121 2017-06-23T23:59:58+00:00 Nefeli riga <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A530121"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/21oynV1A7zJm6aV0BsvDeXpmubDvmNMx7RS4WL-N0saALLT6f9lOWB*yPgQSZ3KjHCQIr6xABh8*crtycZ0rZMazss2k4YNK/1245672874.jpeg?xgip=80%3A0%3A240%3A240%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/Nefeliriga">Nefeli riga</a> στις 6 &Iota;&omicron;ύ&nu;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 4. ποίημα μικρό tag:spartinos.ning.com,2017-06-23:2305295:BlogPost:530663 2017-06-23T23:59:57+00:00 Ιωαννης <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A530663"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/x93ABI42iFV*MXSan0-c5bIFj-p6HKnGKiyJS7DMfVu6nZQDMLweBfR0lA9o38mglrQESlyreilb7P0aINv*demheLHEBoZL/1144055050.jpeg?xgip=53%3A85%3A227%3A227%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/Ioannes">&Iota;&omega;&alpha;&nu;&nu;&eta;&sigmaf;</a> στις 8 &Iota;&omicron;ύ&nu;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 5. ~*~ LETS GO SHOPPING ; )) *~* tag:spartinos.ning.com,2017-06-23:2305295:BlogPost:530139 2017-06-23T23:59:56+00:00 Stauroula Chronopoulou <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A530139"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/2iGC6Dxz*pGlGL9H4yx-w7e90jeY4Ddkc8CMK4gAqrPZphOL6nHUBe4dILWHfSBn85LIP-gwvA9ATtD1wBrlbola-MkhaDk1/1250580086.jpeg?xgip=403%3A0%3A1196%3A1196%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/StauroulaChronopoulou">Stauroula Chronopoulou</a> στις 5 &Iota;&omicron;ύ&nu;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 6. Ήλιος και βροχή tag:spartinos.ning.com,2017-06-23:2305295:BlogPost:529527 2017-06-23T23:59:55+00:00 Κωνσταντίνος Καλλιγέρης <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A529527"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/LuCZ*mmXcMHsJFu8T-dxCyr3PsqmrWNR5Nx77tnwoKe8aXs12RxbjySk08iIZ8RbbPWwI3yhjX0EAuo*FmTste42sMH2-4JU/thumbnailCAITFK3C.jpg?width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/KonstanthinosKalligheres">&Kappa;&omega;&nu;&sigma;&tau;&alpha;&nu;&tau;ί&nu;&omicron;&sigmaf; &Kappa;&alpha;&lambda;&lambda;&iota;&gamma;έ&rho;&eta;&sigmaf;</a> στις 28 &Mu;ά&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 7. Πού βαδίζει η ανθρωπότητα ; tag:spartinos.ning.com,2017-06-23:2305295:BlogPost:530797 2017-06-23T23:59:54+00:00 Κωνσταντίνος Καλλιγέρης <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A530797"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/LuCZ*mmXcMHsJFu8T-dxCyr3PsqmrWNR5Nx77tnwoKe8aXs12RxbjySk08iIZ8RbbPWwI3yhjX0EAuo*FmTste42sMH2-4JU/thumbnailCAITFK3C.jpg?width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/KonstanthinosKalligheres">&Kappa;&omega;&nu;&sigma;&tau;&alpha;&nu;&tau;ί&nu;&omicron;&sigmaf; &Kappa;&alpha;&lambda;&lambda;&iota;&gamma;έ&rho;&eta;&sigmaf;</a> στις 12 &Iota;&omicron;ύ&nu;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 8. ~*~ ΓΕΝΝΕΣΙς . & _ *~* tag:spartinos.ning.com,2017-06-23:2305295:BlogPost:530613 2017-06-23T23:59:53+00:00 Stauroula Chronopoulou <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A530613"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/2iGC6Dxz*pGlGL9H4yx-w7e90jeY4Ddkc8CMK4gAqrPZphOL6nHUBe4dILWHfSBn85LIP-gwvA9ATtD1wBrlbola-MkhaDk1/1250580086.jpeg?xgip=403%3A0%3A1196%3A1196%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/StauroulaChronopoulou">Stauroula Chronopoulou</a> στις 10 &Iota;&omicron;ύ&nu;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 9. ~*~ ΧΑΜΟΓΕΛΑ & ΖΗΣΕ . & _ *~* tag:spartinos.ning.com,2017-06-23:2305295:BlogPost:530989 2017-06-23T23:59:52+00:00 Stauroula Chronopoulou <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A530989"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/2iGC6Dxz*pGlGL9H4yx-w7e90jeY4Ddkc8CMK4gAqrPZphOL6nHUBe4dILWHfSBn85LIP-gwvA9ATtD1wBrlbola-MkhaDk1/1250580086.jpeg?xgip=403%3A0%3A1196%3A1196%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/StauroulaChronopoulou">Stauroula Chronopoulou</a> στις 15 &Iota;&omicron;ύ&nu;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 10. Αύριο θα'μαστε πάλι μαζί tag:spartinos.ning.com,2017-06-23:2305295:BlogPost:530883 2017-06-23T23:59:51+00:00 Ντζούνης Κωνσταντίνος <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A530883"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/gkF2k60sIb7EBwzDqgTD*oT-M5mno3sxqNrWn3ttasiFGVinc6zCOk9xMe3aPXjFBEo9VNLle*WIAtz1Vm5b4j9P9rYwoqkx/1226420793.jpeg?xgip=0%3A0%3A766%3A766%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/NtzohunesKonstanthinos">&Nu;&tau;&zeta;&omicron;ύ&nu;&eta;&sigmaf; &Kappa;&omega;&nu;&sigma;&tau;&alpha;&nu;&tau;ί&nu;&omicron;&sigmaf;</a> στις 10 &Iota;&omicron;ύ&nu;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 11. ~*~ AN .. ! *~* tag:spartinos.ning.com,2017-06-23:2305295:BlogPost:530560 2017-06-23T23:59:50+00:00 Stauroula Chronopoulou <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A530560"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/2iGC6Dxz*pGlGL9H4yx-w7e90jeY4Ddkc8CMK4gAqrPZphOL6nHUBe4dILWHfSBn85LIP-gwvA9ATtD1wBrlbola-MkhaDk1/1250580086.jpeg?xgip=403%3A0%3A1196%3A1196%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/StauroulaChronopoulou">Stauroula Chronopoulou</a> στις 7 &Iota;&omicron;ύ&nu;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 12. ΔΕΝ ΤΑ ΘΕΛΩ ΟΛΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ tag:spartinos.ning.com,2017-06-23:2305295:BlogPost:530995 2017-06-23T23:59:49+00:00 Παντελής <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A530995"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/7afvzhwVDsecsZdoZXbzUggvL4YtD3gbOqFx3e*y9VtkdcxDNpjbVF6I8mu4VYgydt*9GGp5czhZqOUa0FmwvqjXrNMSryOc/1218215707.jpeg?xgip=105%3A0%3A385%3A385%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/PantelhesStroggylhos">&Pi;&alpha;&nu;&tau;&epsilon;&lambda;ή&sigmaf;</a> στις 15 &Iota;&omicron;ύ&nu;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 13. ΠΗΡΑ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ tag:spartinos.ning.com,2017-06-23:2305295:BlogPost:529933 2017-06-23T23:59:48+00:00 Nikolakakos Georgios (spartinos) <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A529933"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/Ta2xdom49BBmX053F5nzCEYSCRFDvdQvDSclVZ06aS1QweuywkCEz2ewHom2KRWizBr0vMkG25p9eFbonnrobdSc*nEliI4T/1275565322.jpeg?xgip=0%3A0%3A183%3A183%3B183%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/3k8nyeq3s5gsu">Nikolakakos Georgios (spartinos)</a> στις 31 &Mu;ά&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 14. ~*~ ΟΝΕΙΡΟΤΑΞΙΔΕΥΤΕς ! ! ! *~* tag:spartinos.ning.com,2017-06-23:2305295:BlogPost:530632 2017-06-23T23:59:47+00:00 Stauroula Chronopoulou <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A530632"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/2iGC6Dxz*pGlGL9H4yx-w7e90jeY4Ddkc8CMK4gAqrPZphOL6nHUBe4dILWHfSBn85LIP-gwvA9ATtD1wBrlbola-MkhaDk1/1250580086.jpeg?xgip=403%3A0%3A1196%3A1196%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/StauroulaChronopoulou">Stauroula Chronopoulou</a> στις 6 &Iota;&omicron;ύ&nu;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 15. Νοητός κόσμος tag:spartinos.ning.com,2017-06-23:2305295:BlogPost:531238 2017-06-23T23:59:46+00:00 panagiotis7 <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A531238"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/U-NZ7IIfVo7lYAHyPTKC74j-KqXM9Y6W-AodaM57*CRpRgF4HyzQJzyUThJi9SUSpdhC1jaWxmHSEO0Xzk0GidNkV2Vy8lCV/003.jpg?width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/panagiotis7">panagiotis7</a> στις 14 &Iota;&omicron;ύ&nu;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 16. ~*~ Μοναξιές .. ! *~* tag:spartinos.ning.com,2017-06-23:2305295:BlogPost:530826 2017-06-23T23:59:45+00:00 Stauroula Chronopoulou <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A530826"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/2iGC6Dxz*pGlGL9H4yx-w7e90jeY4Ddkc8CMK4gAqrPZphOL6nHUBe4dILWHfSBn85LIP-gwvA9ATtD1wBrlbola-MkhaDk1/1250580086.jpeg?xgip=403%3A0%3A1196%3A1196%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/StauroulaChronopoulou">Stauroula Chronopoulou</a> στις 14 &Iota;&omicron;ύ&nu;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 17. ~*~ ΟνειροΤροπώντας ; )) *~* tag:spartinos.ning.com,2017-06-23:2305295:BlogPost:530690 2017-06-23T23:59:44+00:00 Stauroula Chronopoulou <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A530690"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/2iGC6Dxz*pGlGL9H4yx-w7e90jeY4Ddkc8CMK4gAqrPZphOL6nHUBe4dILWHfSBn85LIP-gwvA9ATtD1wBrlbola-MkhaDk1/1250580086.jpeg?xgip=403%3A0%3A1196%3A1196%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/StauroulaChronopoulou">Stauroula Chronopoulou</a> στις 10 &Iota;&omicron;ύ&nu;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 18. ~*~ ΤΟ ΤΆΓΚΟ ΤΗς ...ΖΩΗς ΤΟΥ !!! *~* tag:spartinos.ning.com,2017-06-23:2305295:BlogPost:530831 2017-06-23T23:59:43+00:00 Stauroula Chronopoulou <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A530831"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/2iGC6Dxz*pGlGL9H4yx-w7e90jeY4Ddkc8CMK4gAqrPZphOL6nHUBe4dILWHfSBn85LIP-gwvA9ATtD1wBrlbola-MkhaDk1/1250580086.jpeg?xgip=403%3A0%3A1196%3A1196%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/StauroulaChronopoulou">Stauroula Chronopoulou</a> στις 7 &Iota;&omicron;ύ&nu;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 19. ~*~ ...κεραzμένα ; )) *~* tag:spartinos.ning.com,2017-06-23:2305295:BlogPost:531044 2017-06-23T23:59:42+00:00 Stauroula Chronopoulou <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A531044"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/2iGC6Dxz*pGlGL9H4yx-w7e90jeY4Ddkc8CMK4gAqrPZphOL6nHUBe4dILWHfSBn85LIP-gwvA9ATtD1wBrlbola-MkhaDk1/1250580086.jpeg?xgip=403%3A0%3A1196%3A1196%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/StauroulaChronopoulou">Stauroula Chronopoulou</a> στις 14 &Iota;&omicron;ύ&nu;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 20. του θρόνου η στέψη tag:spartinos.ning.com,2017-06-23:2305295:BlogPost:529995 2017-06-23T23:59:41+00:00 Ιωαννης <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A529995"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/x93ABI42iFV*MXSan0-c5bIFj-p6HKnGKiyJS7DMfVu6nZQDMLweBfR0lA9o38mglrQESlyreilb7P0aINv*demheLHEBoZL/1144055050.jpeg?xgip=53%3A85%3A227%3A227%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/Ioannes">&Iota;&omega;&alpha;&nu;&nu;&eta;&sigmaf;</a> στις 5 &Iota;&omicron;ύ&nu;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div>