Δημοφιλέστερες καταχωρίσεις ιστολογίου 2017-10-20T00:00:00+00:00 Nikolakakos Georgios (spartinos) http://spartinos.ning.com/leaderboards/blogposts/month?feed=yes&xn_auth=no&n=20&images=yes&imageMaxSize=240 1. Ησουν Πάντα.. <ένας ισμός>\ tag:spartinos.ning.com,2017-10-20:2305295:BlogPost:540107 2017-10-20T00:00:00+00:00 Nefeli riga <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A540107"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/eOwzgaQkIA7IJvyTLJKNiB5Bt09MxDJilqQAbgQCSkBKtq0f689kW1Vy5zyP6qJVhIexeLT6hsPuAqr3xdSj9L22cHLQ23rT/1579286127.jpeg?xgip=116%3A0%3A192%3A192%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/Nefeliriga">Nefeli riga</a> στις 4 &Omicron;&kappa;&tau;ώ&beta;&rho;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 2. Η κατάπτωση της ανθρώπινης μέρας tag:spartinos.ning.com,2017-10-19:2305295:BlogPost:539716 2017-10-19T23:59:59+00:00 Ντζούνης Κωνσταντίνος <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A539716"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/rc5al4mjyoRzFySdKYhzED9VcYxpw*fiyuGqcQbV6uNCFiwi2V0VLCQPDgVRRvfpQgEPwjM2xVmSxUP-RHmkZqdW09PoaTun/1589796081.jpeg?xgip=0%3A0%3A448%3A448%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/NtzohunesKonstanthinos">&Nu;&tau;&zeta;&omicron;ύ&nu;&eta;&sigmaf; &Kappa;&omega;&nu;&sigma;&tau;&alpha;&nu;&tau;ί&nu;&omicron;&sigmaf;</a> στις 1 &Omicron;&kappa;&tau;ώ&beta;&rho;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 3. λίγα λόγια για εμάς και την ποιητική γωνιά tag:spartinos.ning.com,2017-10-19:2305295:BlogPost:540201 2017-10-19T23:59:58+00:00 Ιωαννης <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A540201"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/x93ABI42iFV*MXSan0-c5bIFj-p6HKnGKiyJS7DMfVu6nZQDMLweBfR0lA9o38mglrQESlyreilb7P0aINv*demheLHEBoZL/1144055050.jpeg?xgip=53%3A85%3A227%3A227%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/Ioannes">&Iota;&omega;&alpha;&nu;&nu;&eta;&sigmaf;</a> στις 6 &Omicron;&kappa;&tau;ώ&beta;&rho;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 4. Η ζωηρή και ο …. αέρας tag:spartinos.ning.com,2017-10-19:2305295:BlogPost:538828 2017-10-19T23:59:57+00:00 Κωνσταντίνος Καλλιγέρης <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A538828"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/LuCZ*mmXcMHsJFu8T-dxCyr3PsqmrWNR5Nx77tnwoKe8aXs12RxbjySk08iIZ8RbbPWwI3yhjX0EAuo*FmTste42sMH2-4JU/thumbnailCAITFK3C.jpg?width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/KonstanthinosKalligheres">&Kappa;&omega;&nu;&sigma;&tau;&alpha;&nu;&tau;ί&nu;&omicron;&sigmaf; &Kappa;&alpha;&lambda;&lambda;&iota;&gamma;έ&rho;&eta;&sigmaf;</a> στις 23 &Sigma;&epsilon;&pi;&tau;έ&mu;&beta;&rho;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 5. Ντάμα σπαθί tag:spartinos.ning.com,2017-10-19:2305295:BlogPost:541072 2017-10-19T23:59:56+00:00 Λεονόρα <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A541072"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/Vv3gNOrUEfBrWbdR1zUmA5jRQx3u-ay4gKijmntPb-4bBslI74os5MUqsZwBMSUtdN6eK9C5QyrPrfAT1KpitOeEX43vBdjz/1448834172.jpeg?xgip=0%3A41%3A188%3A188%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/Leonhora">&Lambda;&epsilon;&omicron;&nu;ό&rho;&alpha;</a> στις 14 &Omicron;&kappa;&tau;ώ&beta;&rho;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 6. Η θάλασσα της Μονεμβασιάς tag:spartinos.ning.com,2017-10-19:2305295:BlogPost:538214 2017-10-19T23:59:55+00:00 Fifi <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A538214"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/LuCZ*mmXcMHsJFu8T-dxCyr3PsqmrWNR5Nx77tnwoKe8aXs12RxbjySk08iIZ8RbbPWwI3yhjX0EAuo*FmTste42sMH2-4JU/thumbnailCAITFK3C.jpg?width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/Fifi">Fifi</a> στις 22 &Sigma;&epsilon;&pi;&tau;έ&mu;&beta;&rho;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 7. ~*~ Ήγκικεν Η 'Ωρα . & _ *~* tag:spartinos.ning.com,2017-10-19:2305295:BlogPost:539710 2017-10-19T23:59:54+00:00 Stauroula Chronopoulou <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A539710"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/YKwAmEb-kQEp7EBf*mzJhWMdgvsZgk9tXnI0RzBlIHIMF4rflO-l1WPI9mm5GxCfdL4C22Ktvf5kxdplK7olIn1Q2*QEQ4LM/1302340680.jpeg?xgip=169%3A0%3A1046%3A1046%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/StauroulaChronopoulou">Stauroula Chronopoulou</a> στις 30 &Sigma;&epsilon;&pi;&tau;έ&mu;&beta;&rho;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 8. ~*~ LOVELY ~ STREET . . . V O I C E ; )) *~* tag:spartinos.ning.com,2017-10-19:2305295:BlogPost:540364 2017-10-19T23:59:53+00:00 Stauroula Chronopoulou <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A540364"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/YKwAmEb-kQEp7EBf*mzJhWMdgvsZgk9tXnI0RzBlIHIMF4rflO-l1WPI9mm5GxCfdL4C22Ktvf5kxdplK7olIn1Q2*QEQ4LM/1302340680.jpeg?xgip=169%3A0%3A1046%3A1046%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/StauroulaChronopoulou">Stauroula Chronopoulou</a> στις 5 &Omicron;&kappa;&tau;ώ&beta;&rho;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 9. ΚΑΛΗΜΕΡΑ 2040 tag:spartinos.ning.com,2017-10-19:2305295:BlogPost:539885 2017-10-19T23:59:52+00:00 ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A539885"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/QCp*xat*kQ3BJaGhazPEgFCs9ySItUlQrsH3TLS5gvENuDvebxgdH*ll1sIlrubMB8J9Xs3d6bmRze6hnxGjDfjEv9OFd6*0/1308347736.jpeg?xgip=0%3A0%3A183%3A183%3B183%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/GIALAMASChARALAMPOS">&Gamma;&Iota;&Alpha;&Lambda;&Alpha;&Mu;&Alpha;&Sigma; &Chi;&Alpha;&Rho;&Alpha;&Lambda;&Alpha;&Mu;&Pi;&Omicron;&Sigma;</a> στις 2 &Omicron;&kappa;&tau;ώ&beta;&rho;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 10. ~*~ ΜΥΘΙΚΗ ~ ΕΓΚΑΡΤΕΡΗΣΗ ! ! ! *~* tag:spartinos.ning.com,2017-10-19:2305295:BlogPost:538104 2017-10-19T23:59:51+00:00 Stauroula Chronopoulou <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A538104"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/YKwAmEb-kQEp7EBf*mzJhWMdgvsZgk9tXnI0RzBlIHIMF4rflO-l1WPI9mm5GxCfdL4C22Ktvf5kxdplK7olIn1Q2*QEQ4LM/1302340680.jpeg?xgip=169%3A0%3A1046%3A1046%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/StauroulaChronopoulou">Stauroula Chronopoulou</a> στις 21 &Sigma;&epsilon;&pi;&tau;έ&mu;&beta;&rho;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 11. ~*~ ΜΟΙΡΑΙΟ ~ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ! ! !*~* tag:spartinos.ning.com,2017-10-19:2305295:BlogPost:538264 2017-10-19T23:59:50+00:00 Stauroula Chronopoulou <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A538264"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/YKwAmEb-kQEp7EBf*mzJhWMdgvsZgk9tXnI0RzBlIHIMF4rflO-l1WPI9mm5GxCfdL4C22Ktvf5kxdplK7olIn1Q2*QEQ4LM/1302340680.jpeg?xgip=169%3A0%3A1046%3A1046%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/StauroulaChronopoulou">Stauroula Chronopoulou</a> στις 22 &Sigma;&epsilon;&pi;&tau;έ&mu;&beta;&rho;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 12. Αναγέννηση ψυχής tag:spartinos.ning.com,2017-10-19:2305295:BlogPost:538849 2017-10-19T23:59:49+00:00 Λεονόρα <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A538849"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/Vv3gNOrUEfBrWbdR1zUmA5jRQx3u-ay4gKijmntPb-4bBslI74os5MUqsZwBMSUtdN6eK9C5QyrPrfAT1KpitOeEX43vBdjz/1448834172.jpeg?xgip=0%3A41%3A188%3A188%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/Leonhora">&Lambda;&epsilon;&omicron;&nu;ό&rho;&alpha;</a> στις 23 &Sigma;&epsilon;&pi;&tau;έ&mu;&beta;&rho;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 13. ΕΓΚΑΙΝΙΑ tag:spartinos.ning.com,2017-10-19:2305295:BlogPost:538598 2017-10-19T23:59:48+00:00 ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A538598"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/QCp*xat*kQ3BJaGhazPEgFCs9ySItUlQrsH3TLS5gvENuDvebxgdH*ll1sIlrubMB8J9Xs3d6bmRze6hnxGjDfjEv9OFd6*0/1308347736.jpeg?xgip=0%3A0%3A183%3A183%3B183%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/GIALAMASChARALAMPOS">&Gamma;&Iota;&Alpha;&Lambda;&Alpha;&Mu;&Alpha;&Sigma; &Chi;&Alpha;&Rho;&Alpha;&Lambda;&Alpha;&Mu;&Pi;&Omicron;&Sigma;</a> στις 23 &Sigma;&epsilon;&pi;&tau;έ&mu;&beta;&rho;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 14. ~*~ Γεράνιοι ~ Ορίzοντες ! ! ! *~* tag:spartinos.ning.com,2017-10-19:2305295:BlogPost:538181 2017-10-19T23:59:47+00:00 Stauroula Chronopoulou <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A538181"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/YKwAmEb-kQEp7EBf*mzJhWMdgvsZgk9tXnI0RzBlIHIMF4rflO-l1WPI9mm5GxCfdL4C22Ktvf5kxdplK7olIn1Q2*QEQ4LM/1302340680.jpeg?xgip=169%3A0%3A1046%3A1046%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/StauroulaChronopoulou">Stauroula Chronopoulou</a> στις 22 &Sigma;&epsilon;&pi;&tau;έ&mu;&beta;&rho;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 15. Μ'ΕΝΑ ΤΡΙΚΑΤΑΡΤΟ ΚΑΡΑΒΙ tag:spartinos.ning.com,2017-10-19:2305295:BlogPost:539386 2017-10-19T23:59:46+00:00 Nikolakakos Georgios (spartinos) <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A539386"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/p6KvryHnEd82KEJzzQRfsBmEm-ajmcSwIBo2**Omsp*-ZNTr1t9W3dDUR66gbIWVcodf7L3TTKWPEmRHCV*uowy6KG3UExDH/1535036992.jpeg?xgip=0%3A0%3A183%3A183%3B183%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/3k8nyeq3s5gsu">Nikolakakos Georgios (spartinos)</a> στις 28 &Sigma;&epsilon;&pi;&tau;έ&mu;&beta;&rho;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 16. Ο πειρασμός και οι μεσόκοποι tag:spartinos.ning.com,2017-10-19:2305295:BlogPost:541160 2017-10-19T23:59:45+00:00 Κωνσταντίνος Καλλιγέρης <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A541160"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/LuCZ*mmXcMHsJFu8T-dxCyr3PsqmrWNR5Nx77tnwoKe8aXs12RxbjySk08iIZ8RbbPWwI3yhjX0EAuo*FmTste42sMH2-4JU/thumbnailCAITFK3C.jpg?width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/KonstanthinosKalligheres">&Kappa;&omega;&nu;&sigma;&tau;&alpha;&nu;&tau;ί&nu;&omicron;&sigmaf; &Kappa;&alpha;&lambda;&lambda;&iota;&gamma;έ&rho;&eta;&sigmaf;</a> στις 14 &Omicron;&kappa;&tau;ώ&beta;&rho;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 17. ~*~ Μαγεμένο Δάσος Του Ουραλένιου ~ Τόξου . & _ *~* tag:spartinos.ning.com,2017-10-19:2305295:BlogPost:541353 2017-10-19T23:59:44+00:00 Stauroula Chronopoulou <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A541353"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/YKwAmEb-kQEp7EBf*mzJhWMdgvsZgk9tXnI0RzBlIHIMF4rflO-l1WPI9mm5GxCfdL4C22Ktvf5kxdplK7olIn1Q2*QEQ4LM/1302340680.jpeg?xgip=169%3A0%3A1046%3A1046%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/StauroulaChronopoulou">Stauroula Chronopoulou</a> στις 15 &Omicron;&kappa;&tau;ώ&beta;&rho;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 18. Η διάρκεια του φόβου tag:spartinos.ning.com,2017-10-19:2305295:BlogPost:541274 2017-10-19T23:59:43+00:00 Ντζούνης Κωνσταντίνος <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A541274"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/rc5al4mjyoRzFySdKYhzED9VcYxpw*fiyuGqcQbV6uNCFiwi2V0VLCQPDgVRRvfpQgEPwjM2xVmSxUP-RHmkZqdW09PoaTun/1589796081.jpeg?xgip=0%3A0%3A448%3A448%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/NtzohunesKonstanthinos">&Nu;&tau;&zeta;&omicron;ύ&nu;&eta;&sigmaf; &Kappa;&omega;&nu;&sigma;&tau;&alpha;&nu;&tau;ί&nu;&omicron;&sigmaf;</a> στις 16 &Omicron;&kappa;&tau;ώ&beta;&rho;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 19. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΣΤΟ ΒΑΡΔΑΡΗ tag:spartinos.ning.com,2017-10-19:2305295:BlogPost:541172 2017-10-19T23:59:42+00:00 Nikolakakos Georgios (spartinos) <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A541172"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/p6KvryHnEd82KEJzzQRfsBmEm-ajmcSwIBo2**Omsp*-ZNTr1t9W3dDUR66gbIWVcodf7L3TTKWPEmRHCV*uowy6KG3UExDH/1535036992.jpeg?xgip=0%3A0%3A183%3A183%3B183%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/3k8nyeq3s5gsu">Nikolakakos Georgios (spartinos)</a> στις 14 &Omicron;&kappa;&tau;ώ&beta;&rho;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 20. ΕΙΝΑΙ ΜΑΤΑΙΟ.. tag:spartinos.ning.com,2017-10-19:2305295:BlogPost:539172 2017-10-19T23:59:41+00:00 ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A539172"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/QCp*xat*kQ3BJaGhazPEgFCs9ySItUlQrsH3TLS5gvENuDvebxgdH*ll1sIlrubMB8J9Xs3d6bmRze6hnxGjDfjEv9OFd6*0/1308347736.jpeg?xgip=0%3A0%3A183%3A183%3B183%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/GIALAMASChARALAMPOS">&Gamma;&Iota;&Alpha;&Lambda;&Alpha;&Mu;&Alpha;&Sigma; &Chi;&Alpha;&Rho;&Alpha;&Lambda;&Alpha;&Mu;&Pi;&Omicron;&Sigma;</a> στις 26 &Sigma;&epsilon;&pi;&tau;έ&mu;&beta;&rho;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div>