Δημοφιλέστερες καταχωρίσεις ιστολογίου 2017-08-23T00:00:00+00:00 Nikolakakos Georgios (spartinos) http://spartinos.ning.com/leaderboards/blogposts/month?feed=yes&xn_auth=no&n=20&images=yes&imageMaxSize=240 1. Τα πεφταστέρια tag:spartinos.ning.com,2017-08-23:2305295:BlogPost:534793 2017-08-23T00:00:00+00:00 Κωνσταντίνος Καλλιγέρης <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A534793"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/LuCZ*mmXcMHsJFu8T-dxCyr3PsqmrWNR5Nx77tnwoKe8aXs12RxbjySk08iIZ8RbbPWwI3yhjX0EAuo*FmTste42sMH2-4JU/thumbnailCAITFK3C.jpg?width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/KonstanthinosKalligheres">&Kappa;&omega;&nu;&sigma;&tau;&alpha;&nu;&tau;ί&nu;&omicron;&sigmaf; &Kappa;&alpha;&lambda;&lambda;&iota;&gamma;έ&rho;&eta;&sigmaf;</a> στις 17 &Alpha;ύ&gamma;&omicron;&upsilon;&sigma;&tau;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 2. ΕΓΩ Τ΄ΟΝΕΙΡΟΥ Ο ΚΥΝΗΓΟΣ tag:spartinos.ning.com,2017-08-22:2305295:BlogPost:534300 2017-08-22T23:59:59+00:00 Nikolakakos Georgios (spartinos) <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A534300"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/Ta2xdom49BBmX053F5nzCEYSCRFDvdQvDSclVZ06aS1QweuywkCEz2ewHom2KRWizBr0vMkG25p9eFbonnrobdSc*nEliI4T/1275565322.jpeg?xgip=0%3A0%3A183%3A183%3B183%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/3k8nyeq3s5gsu">Nikolakakos Georgios (spartinos)</a> στις 3 &Alpha;ύ&gamma;&omicron;&upsilon;&sigma;&tau;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 3. ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΤΑΞΕΙ tag:spartinos.ning.com,2017-08-22:2305295:BlogPost:534660 2017-08-22T23:59:58+00:00 Παντελής <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A534660"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/7afvzhwVDsecsZdoZXbzUggvL4YtD3gbOqFx3e*y9VtkdcxDNpjbVF6I8mu4VYgydt*9GGp5czhZqOUa0FmwvqjXrNMSryOc/1218215707.jpeg?xgip=105%3A0%3A385%3A385%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/PantelhesStroggylhos">&Pi;&alpha;&nu;&tau;&epsilon;&lambda;ή&sigmaf;</a> στις 13 &Alpha;ύ&gamma;&omicron;&upsilon;&sigma;&tau;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 4. ~*~ Σιγαλιές τ΄Αυγούστου .. ! *~* tag:spartinos.ning.com,2017-08-22:2305295:BlogPost:534398 2017-08-22T23:59:57+00:00 Stauroula Chronopoulou <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A534398"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/YKwAmEb-kQEp7EBf*mzJhWMdgvsZgk9tXnI0RzBlIHIMF4rflO-l1WPI9mm5GxCfdL4C22Ktvf5kxdplK7olIn1Q2*QEQ4LM/1302340680.jpeg?xgip=169%3A0%3A1046%3A1046%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/StauroulaChronopoulou">Stauroula Chronopoulou</a> στις 3 &Alpha;ύ&gamma;&omicron;&upsilon;&sigma;&tau;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 5. Ο άνθρωπος κι η φύση tag:spartinos.ning.com,2017-08-22:2305295:BlogPost:534383 2017-08-22T23:59:56+00:00 Κωνσταντίνος Καλλιγέρης <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A534383"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/LuCZ*mmXcMHsJFu8T-dxCyr3PsqmrWNR5Nx77tnwoKe8aXs12RxbjySk08iIZ8RbbPWwI3yhjX0EAuo*FmTste42sMH2-4JU/thumbnailCAITFK3C.jpg?width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/KonstanthinosKalligheres">&Kappa;&omega;&nu;&sigma;&tau;&alpha;&nu;&tau;ί&nu;&omicron;&sigmaf; &Kappa;&alpha;&lambda;&lambda;&iota;&gamma;έ&rho;&eta;&sigmaf;</a> στις 2 &Alpha;ύ&gamma;&omicron;&upsilon;&sigma;&tau;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 6. σκέψεις απλοικές tag:spartinos.ning.com,2017-08-22:2305295:BlogPost:534359 2017-08-22T23:59:55+00:00 Ιωαννης <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A534359"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/x93ABI42iFV*MXSan0-c5bIFj-p6HKnGKiyJS7DMfVu6nZQDMLweBfR0lA9o38mglrQESlyreilb7P0aINv*demheLHEBoZL/1144055050.jpeg?xgip=53%3A85%3A227%3A227%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/Ioannes">&Iota;&omega;&alpha;&nu;&nu;&eta;&sigmaf;</a> στις 31 &Iota;&omicron;ύ&lambda;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 7. ΠΟΝΕΣΑ ΜΑΝΟΥΛΑ... tag:spartinos.ning.com,2017-08-22:2305295:BlogPost:534027 2017-08-22T23:59:54+00:00 Παντελής <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A534027"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/7afvzhwVDsecsZdoZXbzUggvL4YtD3gbOqFx3e*y9VtkdcxDNpjbVF6I8mu4VYgydt*9GGp5czhZqOUa0FmwvqjXrNMSryOc/1218215707.jpeg?xgip=105%3A0%3A385%3A385%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/PantelhesStroggylhos">&Pi;&alpha;&nu;&tau;&epsilon;&lambda;ή&sigmaf;</a> στις 31 &Iota;&omicron;ύ&lambda;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 8. ~*~ Αλμενιzμοί ~ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑς . & _ *~* tag:spartinos.ning.com,2017-08-22:2305295:BlogPost:534381 2017-08-22T23:59:53+00:00 Stauroula Chronopoulou <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A534381"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/YKwAmEb-kQEp7EBf*mzJhWMdgvsZgk9tXnI0RzBlIHIMF4rflO-l1WPI9mm5GxCfdL4C22Ktvf5kxdplK7olIn1Q2*QEQ4LM/1302340680.jpeg?xgip=169%3A0%3A1046%3A1046%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/StauroulaChronopoulou">Stauroula Chronopoulou</a> στις 2 &Alpha;ύ&gamma;&omicron;&upsilon;&sigma;&tau;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 9. Ψεύτικα να με σώσεις tag:spartinos.ning.com,2017-08-22:2305295:BlogPost:534621 2017-08-22T23:59:52+00:00 Ντζούνης Κωνσταντίνος <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A534621"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/gkF2k60sIb7EBwzDqgTD*oT-M5mno3sxqNrWn3ttasiFGVinc6zCOk9xMe3aPXjFBEo9VNLle*WIAtz1Vm5b4j9P9rYwoqkx/1226420793.jpeg?xgip=0%3A0%3A766%3A766%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/NtzohunesKonstanthinos">&Nu;&tau;&zeta;&omicron;ύ&nu;&eta;&sigmaf; &Kappa;&omega;&nu;&sigma;&tau;&alpha;&nu;&tau;ί&nu;&omicron;&sigmaf;</a> στις 18 &Alpha;ύ&gamma;&omicron;&upsilon;&sigma;&tau;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 10. ~*~ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΤΕΛΗ ; )) *~* tag:spartinos.ning.com,2017-08-22:2305295:BlogPost:533999 2017-08-22T23:59:51+00:00 Stauroula Chronopoulou <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A533999"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/YKwAmEb-kQEp7EBf*mzJhWMdgvsZgk9tXnI0RzBlIHIMF4rflO-l1WPI9mm5GxCfdL4C22Ktvf5kxdplK7olIn1Q2*QEQ4LM/1302340680.jpeg?xgip=169%3A0%3A1046%3A1046%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/StauroulaChronopoulou">Stauroula Chronopoulou</a> στις 27 &Iota;&omicron;ύ&lambda;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 11. ΙΣΤΟΡΙΑ tag:spartinos.ning.com,2017-08-22:2305295:BlogPost:534823 2017-08-22T23:59:50+00:00 ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A534823"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/QCp*xat*kQ3BJaGhazPEgFCs9ySItUlQrsH3TLS5gvENuDvebxgdH*ll1sIlrubMB8J9Xs3d6bmRze6hnxGjDfjEv9OFd6*0/1308347736.jpeg?xgip=0%3A0%3A183%3A183%3B183%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/GIALAMASChARALAMPOS">&Gamma;&Iota;&Alpha;&Lambda;&Alpha;&Mu;&Alpha;&Sigma; &Chi;&Alpha;&Rho;&Alpha;&Lambda;&Alpha;&Mu;&Pi;&Omicron;&Sigma;</a> στις 20 &Alpha;ύ&gamma;&omicron;&upsilon;&sigma;&tau;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 12. Γένεσις tag:spartinos.ning.com,2017-08-22:2305295:BlogPost:535157 2017-08-22T23:59:49+00:00 Λεονόρα <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A535157"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/LuCZ*mmXcMHsJFu8T-dxCyr3PsqmrWNR5Nx77tnwoKe8aXs12RxbjySk08iIZ8RbbPWwI3yhjX0EAuo*FmTste42sMH2-4JU/thumbnailCAITFK3C.jpg?width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/Leonhora">&Lambda;&epsilon;&omicron;&nu;ό&rho;&alpha;</a> στις 23 &Alpha;ύ&gamma;&omicron;&upsilon;&sigma;&tau;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 13. Τα προσφυγοπουλα. tag:spartinos.ning.com,2017-08-22:2305295:BlogPost:534006 2017-08-22T23:59:48+00:00 ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A534006"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/QCp*xat*kQ3BJaGhazPEgFCs9ySItUlQrsH3TLS5gvENuDvebxgdH*ll1sIlrubMB8J9Xs3d6bmRze6hnxGjDfjEv9OFd6*0/1308347736.jpeg?xgip=0%3A0%3A183%3A183%3B183%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/GIALAMASChARALAMPOS">&Gamma;&Iota;&Alpha;&Lambda;&Alpha;&Mu;&Alpha;&Sigma; &Chi;&Alpha;&Rho;&Alpha;&Lambda;&Alpha;&Mu;&Pi;&Omicron;&Sigma;</a> στις 27 &Iota;&omicron;ύ&lambda;&iota;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 14. Χώμα tag:spartinos.ning.com,2017-08-22:2305295:BlogPost:534743 2017-08-22T23:59:47+00:00 ΡΙΤΑ ΑΝΔΡΕΟΥ <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A534743"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/phdCK*jNYvEasT7rNGTBqze-jbjNeP1ZHT0hgupSrAFMxwuri1vxnHd62zeUToJsLB5VI-703ryb*cGiyRlrqh0BMX1WGtUG/viberimage.jpeg?width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/RITAANDREOY">&Rho;&Iota;&Tau;&Alpha; &Alpha;&Nu;&Delta;&Rho;&Epsilon;&Omicron;&Upsilon;</a> στις 14 &Alpha;ύ&gamma;&omicron;&upsilon;&sigma;&tau;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 15. ~*~ Σιωπές Νοτιzμένες Νηνεμία . & _ *~* tag:spartinos.ning.com,2017-08-22:2305295:BlogPost:534633 2017-08-22T23:59:46+00:00 Stauroula Chronopoulou <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A534633"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/YKwAmEb-kQEp7EBf*mzJhWMdgvsZgk9tXnI0RzBlIHIMF4rflO-l1WPI9mm5GxCfdL4C22Ktvf5kxdplK7olIn1Q2*QEQ4LM/1302340680.jpeg?xgip=169%3A0%3A1046%3A1046%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/StauroulaChronopoulou">Stauroula Chronopoulou</a> στις 6 &Alpha;ύ&gamma;&omicron;&upsilon;&sigma;&tau;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 16. Ο Έρωτας tag:spartinos.ning.com,2017-08-22:2305295:BlogPost:534406 2017-08-22T23:59:45+00:00 Παντελής <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A534406"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/7afvzhwVDsecsZdoZXbzUggvL4YtD3gbOqFx3e*y9VtkdcxDNpjbVF6I8mu4VYgydt*9GGp5czhZqOUa0FmwvqjXrNMSryOc/1218215707.jpeg?xgip=105%3A0%3A385%3A385%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/PantelhesStroggylhos">&Pi;&alpha;&nu;&tau;&epsilon;&lambda;ή&sigmaf;</a> στις 3 &Alpha;ύ&gamma;&omicron;&upsilon;&sigma;&tau;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 17. ~*~Έρωντα Ονειρο ~ Πυξίδες .. ! *~* tag:spartinos.ning.com,2017-08-22:2305295:BlogPost:534412 2017-08-22T23:59:44+00:00 Stauroula Chronopoulou <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A534412"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/YKwAmEb-kQEp7EBf*mzJhWMdgvsZgk9tXnI0RzBlIHIMF4rflO-l1WPI9mm5GxCfdL4C22Ktvf5kxdplK7olIn1Q2*QEQ4LM/1302340680.jpeg?xgip=169%3A0%3A1046%3A1046%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/StauroulaChronopoulou">Stauroula Chronopoulou</a> στις 5 &Alpha;ύ&gamma;&omicron;&upsilon;&sigma;&tau;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 18. ΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΝ ΧΑΡΗ tag:spartinos.ning.com,2017-08-22:2305295:BlogPost:534681 2017-08-22T23:59:43+00:00 Παντελής <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A534681"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/7afvzhwVDsecsZdoZXbzUggvL4YtD3gbOqFx3e*y9VtkdcxDNpjbVF6I8mu4VYgydt*9GGp5czhZqOUa0FmwvqjXrNMSryOc/1218215707.jpeg?xgip=105%3A0%3A385%3A385%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/PantelhesStroggylhos">&Pi;&alpha;&nu;&tau;&epsilon;&lambda;ή&sigmaf;</a> στις 15 &Alpha;ύ&gamma;&omicron;&upsilon;&sigma;&tau;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 19. ~*~ Έρωτας ή . . . *~* tag:spartinos.ning.com,2017-08-22:2305295:BlogPost:534459 2017-08-22T23:59:42+00:00 Stauroula Chronopoulou <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A534459"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/YKwAmEb-kQEp7EBf*mzJhWMdgvsZgk9tXnI0RzBlIHIMF4rflO-l1WPI9mm5GxCfdL4C22Ktvf5kxdplK7olIn1Q2*QEQ4LM/1302340680.jpeg?xgip=169%3A0%3A1046%3A1046%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/StauroulaChronopoulou">Stauroula Chronopoulou</a> στις 1 &Alpha;ύ&gamma;&omicron;&upsilon;&sigma;&tau;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div> 20. ~*~ Μία ακόμα καταιγίδα .. ! *~* tag:spartinos.ning.com,2017-08-22:2305295:BlogPost:534748 2017-08-22T23:59:41+00:00 Stauroula Chronopoulou <p style="float:left"><a href="http://spartinos.ning.com/xn/detail/2305295%3ABlogPost%3A534748"><img alt="" src="http://api.ning.com/files/YKwAmEb-kQEp7EBf*mzJhWMdgvsZgk9tXnI0RzBlIHIMF4rflO-l1WPI9mm5GxCfdL4C22Ktvf5kxdplK7olIn1Q2*QEQ4LM/1302340680.jpeg?xgip=169%3A0%3A1046%3A1046%3B%3B&amp;width=48&amp;height=48&amp;crop=1%3A1" /></a></p><p>Προστέθηκε από το χρήστη <a href="/profile/StauroulaChronopoulou">Stauroula Chronopoulou</a> στις 15 &Alpha;ύ&gamma;&omicron;&upsilon;&sigma;&tau;&omicron;&sigmaf; 2017</p><div style="clear:left"></div>